0,6950 zł
0,72% 0,0050 zł
Apollo Capital SA (APC)

Wyniki finansowe - APOLLO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -22 -20 -33 -40
Zysk (strata) brutto (tys.) -25 -28 -35 -41
Zysk (strata) netto (tys.)* -25 -28 -35 -40
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -22 -20 -33 -40
Aktywa (tys.) 2 620 2 639 2 639 2 666
Kapitał własny (tys.)* 206 178 143 104
Liczba akcji (tys. szt.) 3 927,002 3 927,002 3 927,002 3 927,002
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,007 -0,009 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,052 0,045 0,036 0,026
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej