31,0000 zł
5,44% 1,6000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Wyniki finansowe - BIOPLANET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 057 41 326 55 824 49 620
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 367 766 3 910 1 668
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -61 856 2 966 1 692
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -109 762 2 202 1 435
Amortyzacja (tys. zł) 316 314 312 314
EBITDA (tys. zł) 683 1 080 4 222 1 982
Aktywa (tys. zł) 51 851 51 600 64 496 59 912
Kapitał własny (tys. zł)* 11 857 12 619 14 821 16 257
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,039 0,272 0,786 0,513
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,235 4,507 5,293 5,806
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej