31,0000 zł
5,44% 1,6000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Wyniki finansowe - BIOPLANET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 767 34 448 40 607 37 070
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -356 674 1 329 536
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -386 455 1 142 461
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -348 365 804 354
Amortyzacja (tys. zł) 317 313 310 309
EBITDA (tys. zł) -39 987 1 639 845
Aktywa (tys. zł) 46 690 46 255 54 964 51 512
Kapitał własny (tys. zł)* 10 498 10 863 11 667 11 966
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,124 0,130 0,287 0,126
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,749 3,880 4,167 4,274
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej