31,0000 zł
5,44% 1,6000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Wyniki finansowe - BIOPLANET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 332 32 489 35 551 29 674
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -202 -244 935 -87
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -517 -64 659 -555
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -493 -1 535 -469
Amortyzacja (tys. zł) 306 302 300 308
EBITDA (tys. zł) 104 58 1 235 221
Aktywa (tys. zł) 45 761 47 194 51 230 48 814
Kapitał własny (tys. zł)* 10 781 10 780 11 315 10 846
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,176 0,000 0,191 -0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,850 3,850 4,041 3,874
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej