29,0000 zł
-8,81% -2,8000 zł
Bio Planet S.A. (BIP)

Wyniki finansowe - BIOPLANET

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 13 089 15 489 15 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 668 717 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 693 650 489
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 559 469 399
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 44 57
EBITDA (tys. zł) 0 668 761 553
Aktywa (tys. zł) 8 281 12 033 13 854 14 556
Kapitał własny (tys. zł)* 2 117 3 207 3 675 4 074
Liczba akcji (tys. szt.) 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,200 0,167 0,143
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,756 1,145 1,313 1,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej