3,5000 zł
-1,13% -0,0400 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 37 106 50 187 43 447 91 048
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 892 6 371 3 939 24 378
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 406 8 343 2 755 24 107
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 984 6 830 2 393 18 713
Amortyzacja (tys.) 8 221 7 839 7 910 7 761
EBITDA (tys.) 22 113 14 210 11 849 32 139
Aktywa (tys.) 890 601 884 960 880 057 867 107
Kapitał własny (tys.)* 587 840 598 481 600 847 619 645
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) 0,070 0,080 0,028 0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,846 6,970 6,998 7,217
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej