pb.pl

Informacje o spółce - BIOMEDLUB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Spółka obecnie wdraża program sanacyjny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Uniwersytecka 10
Kod: 20-029
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 5330926
Fax: +48 81 5338060
Internet: www.biomed.lublin.pl
Email: biomed@biomed.lublin.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA
Prezes: Piróg Marcin
Sektor: produkcja leków
EKD: produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Liczba akcji: 62 260 410
Zatrudnienie:
  • 211 (2017r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7122591951
KRS: 0000373032
EKD: 21,20
Ticker GPW: BML
ISIN: PLBMDLB00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 126 913 421 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 62 260 410 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 388 112
Liczba głosów na WZA: 81 490 235 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,59%
Kapitał akcyjny: 6 226 041,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47 004 289
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kucowicz Dariusz bezpośrednio i wraz z Medicare-Galenica sp. z o.o. i Investcare SA 7 166 515 (11,51%) 11 939 520 (14,74%) 2020-05-18 -
Napióra Wiktor 6 073 005 (9,75%) 10 846 010 (13,39%) 2020-05-18 -
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 5 573 005 (8,95%) 5 573 005 (6,88%) 2020-05-18 -
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 (7,69%) 9 325 588 (11,51%) 2013-12-31 -
Sierocki Przemysław NWZ 4 785 083 (7,69%) 9 320 166 (11,50%) 2018-12-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 22 254 765
2 225 476,50
0,10 0,10 22 254 765
2 225 476,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-13
2018-09-18
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 7 745 235
774 523,50
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-24
2010-12-13
2015-01-30
seria C 2011-02-07 848 330
84 833,00
0,10 0,10 30 843 330
3 084 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria D 2011-02-07 7 712 080
35 475 568,00
0,10 4,60 38 560 410
3 856 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria E - subskrypcja prywatna 2013-12-09 5 700 000
11 400 000,00
0,10 2,00 44 260 410
4 426 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
2015-01-30
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2015-10-20 7 971 014
21 999 998,64
0,10 2,76 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-28 850 000
875 500,00
0,10 1,03 45 110 410
4 511 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria H - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 495 400
2 570 262,00
0,10 1,03 48 055 810
4 805 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria I - subskrypcja prywatna 2017-07-17 2 000 000
2 140 000,00
0,10 1,07 50 055 810
5 005 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 850 000
1 979 500,00
0,10 1,07 51 905 810
5 190 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria N - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 900 000
2 033 000,00
0,10 1,07 53 805 810
5 380 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
2018-09-18
seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-27 4 104 600
4 597 152,00
0,10 1,12 57 910 410
5 791 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-10
2018-09-18
seria P - subskrypcja prywatna 2017-11-30 4 350 000
4 654 500,00
0,10 1,07 62 260 410
6 226 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-10
2018-09-18
zmiana firmy z Biomed SA na Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA 2018-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-24
seria Q - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C, uchylona 2018-12-06 11 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2018-12-06 11 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-06-27 15 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - subskrypcja prywatna 2019-06-27 15 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna kapitał docelowy, uchylona 2020-07-07 6 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piróg Marcin Prezes Zarządu 2017-06-28 OKOCIM - Prezes Zarządu
Fic Piotr Członek Zarządu 2019-01-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Błaszczak Jarosław Przewodniczący RN 2016-12-20 -
Napióra Wiktor Wiceprzewodniczący RN 2010-12-13 -
Sierocki Waldemar Sekretarz RN 2017-12-20 -
Miterski Konrad Członek RN 2017-12-20 FERRUM - Prezes Zarządu
HERKULES - Wiceprezes Zarządu
PBKM - Wiceprzewodniczący RN
LARQ - Członek RN
NEXTBIKE - Członek RN
Pamperin Dirk Członek RN 2020-02-01 -
Kucowicz Dariusz Członek RN 2016-06-30 -