pb.pl

Wyniki finansowe - BIOMEDLUB

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 554 7 990 12 749 10 417
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 992 1 446 2 289 2 277
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 563 676 2 024 1 642
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 402 349 1 525 1 145
Amortyzacja (tys. zł) 1 470 1 475 1 465 1 482
EBITDA (tys. zł) 2 462 2 921 3 754 3 759
Aktywa (tys. zł) 87 233 83 378 81 110 78 073
Kapitał własny (tys. zł)* 30 993 31 342 32 867 34 012
Liczba akcji (tys. szt.) 62 260,410 62 260,410 62 260,410 62 260,410
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,006 0,024 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,498 0,503 0,528 0,546
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej