30,0400 zł
-1,18% -0,3600 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 117 621 114 210 110 207 116 757
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 400 40 611 151 215 26 040
Zysk (strata) brutto (tys.) 20 792 37 590 143 916 21 919
Zysk (strata) netto (tys.)* 20 013 38 022 344 696 19 441
Amortyzacja (tys.) 7 947 8 000 34 342 25 342
EBITDA (tys.) 16 347 48 611 185 557 51 382
Aktywa (tys.) 648 117 649 889 937 320 970 596
Kapitał własny (tys.)* 54 628 92 671 437 123 456 417
Liczba akcji (tys. szt.) 14 481,608 14 481,608 14 481,608 14 481,608
Zysk na akcję (zł) 1,382 2,626 23,802 1,342
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,772 6,399 30,185 31,517
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej