30,4800 zł
1,40% 0,4200 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 972 17 781 22 273 21 603
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 761 3 387 3 543 3 334
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 006 1 730 2 248 2 376
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 638 1 361 1 752 1 879
Amortyzacja (tys.) 1 035 1 154 1 615 2 111
EBITDA (tys.) 2 796 4 541 5 158 5 445
Aktywa (tys.) 92 099 100 804 100 104 129 826
Kapitał własny (tys.)* 32 508 40 131 41 853 43 732
Liczba akcji (tys. szt.) 1 177,007 1 327,007 1 327,007 1 327,007
Zysk na akcję (zł) 1,392 1,026 1,320 1,416
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,619 30,242 31,539 32,955
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej