29,9800 zł
0,20% 0,0600 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 377 16 752 20 454 21 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 722 -3 336 736 4 283
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 944 -3 062 -2 600 2 811
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 886 -2 995 -5 853 2 445
Amortyzacja (tys.) 2 552 2 542 3 028 2 809
EBITDA (tys.) 4 274 -794 3 764 7 092
Aktywa (tys.) 118 857 117 031 116 377 119 325
Kapitał własny (tys.)* 29 413 26 280 30 512 32 556
Liczba akcji (tys. szt.) 12 420,354 12 420,354 14 481,608 14 481,608
Zysk na akcję (zł) 0,152 -0,241 -0,404 0,169
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,368 2,116 2,107 2,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej