30,4800 zł
1,40% 0,4200 zł
Bumech SA (BMC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUMECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 19 773 20 355 9 170 16 735
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 487 -3 723 -22 681 9
Zysk (strata) brutto (tys.) -12 492 -4 861 -13 567 -700
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 087 -4 889 -13 830 -699
Amortyzacja (tys.) 1 604 2 127 2 013 2 258
EBITDA (tys.) 117 -1 596 -20 668 2 267
Aktywa (tys.) 127 204 123 220 112 514 112 099
Kapitał własny (tys.)* 31 295 20 603 7 258 6 555
Liczba akcji (tys. szt.) 14 763,705 14 763,705 14 763,705 6 446,644
Zysk na akcję (zł) -0,819 -0,331 -0,937 -0,108
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,120 1,396 0,492 1,017
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej