pb.pl
790,0000 zł
-0,13% -1,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 380 196 411 689 386 080 161 392
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 55 901 29 781 42 939 -33 873
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 38 168 33 886 1 534 -31 904
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 26 848 22 325 2 049 -40 810
Amortyzacja (tys. zł) 49 301 61 374 53 325 53 189
EBITDA (tys. zł) 105 202 91 155 96 264 19 316
Aktywa (tys. zł) 1 993 824 2 079 629 2 161 848 2 012 282
Kapitał własny (tys. zł)* 577 356 618 557 620 533 574 194
Liczba akcji (tys. szt.) 2 858,842 2 858,842 2 858,842 2 859,142
Zysk na akcję (zł) 9,391 7,809 0,717 -14,274
Wartość księgowa na akcję (zł) 201,954 216,366 217,057 200,827
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej