pb.pl
768,0000 zł
-0,13% -1,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 35 327 38 167
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 1 837 4 969
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 1 604 4 982
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 3 003 2 133
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 1 837 4 969
Aktywa (tys. zł) 16 658 22 903 24 888
Kapitał własny (tys. zł)* 8 605 11 608 13 741
Liczba akcji (tys. szt.) 2 204,842 2 204,842 2 204,842
Zysk na akcję (zł) 0,000 1,362 0,967
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,903 5,265 6,232
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej