pb.pl
807,0000 zł
-1,10% -9,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 240 400 266 743 281 607 300 346
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 42 426 31 697 28 533 36 059
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 237 28 110 27 821 34 581
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 870 18 000 21 704 24 279
Amortyzacja (tys. zł) 8 657 9 599 10 067 9 712
EBITDA (tys. zł) 51 083 41 296 38 600 45 771
Aktywa (tys. zł) 716 776 754 113 748 599 1 017 493
Kapitał własny (tys. zł)* 204 629 202 033 238 149 554 871
Liczba akcji (tys. szt.) 2 674,842 2 674,842 2 674,842 2 858,842
Zysk na akcję (zł) 12,289 6,729 8,114 8,493
Wartość księgowa na akcję (zł) 76,501 75,531 89,033 194,089
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej