pb.pl
746,0000 zł
-1,19% -9,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 183 663 203 790 222 266 235 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 34 672 25 790 18 432 28 856
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 178 31 251 17 602 28 343
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 27 170 27 279 14 093 23 141
Amortyzacja (tys. zł) 5 854 6 650 7 226 8 635
EBITDA (tys. zł) 40 526 32 440 25 658 37 491
Aktywa (tys. zł) 513 648 590 640 613 408 649 603
Kapitał własny (tys. zł)* 128 886 160 433 176 327 201 323
Liczba akcji (tys. szt.) 2 599,642 2 599,642 2 599,642 2 599,642
Zysk na akcję (zł) 10,451 10,493 5,421 8,902
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,578 61,713 67,827 77,443
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej