pb.pl
5,7800 zł
-0,34% -0,0200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 159 666 153 559 153 862 160 117
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 31 425 33 403 36 253 34 336
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 139 495 137 323 146 059 148 788
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 38 034 6 512 28 266 34 708
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 485 5 064 17 084 27 035
Amortyzacja (tys. zł) 10 000 10 036 14 089 14 055
Aktywa (tys. zł) 18 397 348 18 251 025 18 455 780 18 478 937
Kapitał własny (tys. zł)* 2 136 985 2 137 566 2 141 627 2 172 566
Liczba akcji (tys. szt.) 92 947,671 92 947,671 92 947,671 92 947,671
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,991 22,998 23,041 23,374
Zysk na akcję (zł) 0,263 0,054 0,184 0,291
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej