pb.pl
5,6400 zł
0,36% 0,0200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 3 090 172 3 274 424 4 027 390 3 937 817
Kapitał własny (tys. zł)* 460 191 510 913 536 962 560 726
Liczba akcji (tys. szt.) 13 200,000 13 200,000 13 200,000 13 200,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,863 38,706 40,679 42,479
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej