pb.pl
5,6200 zł
-2,77% -0,1600 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 163 908 160 124 154 727 160 352
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 34 271 37 253 36 262 33 937
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 143 713 150 417 133 719 167 861
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 212 -13 400 25 046 18 935
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 576 -10 868 16 347 17 832
Amortyzacja (tys. zł) 10 545 10 064 9 974 9 773
Aktywa (tys. zł) 19 498 999 19 676 720 19 411 387 19 554 837
Kapitał własny (tys. zł)* 1 865 050 1 852 837 1 809 680 1 816 906
Liczba akcji (tys. szt.) 62 873,245 62 873,245 62 873,245 62 873,245
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,664 29,469 28,783 28,898
Zysk na akcję (zł) 0,216 -0,173 0,260 0,284
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej