pb.pl
5,6400 zł
0,36% 0,0200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 174 968 172 231 170 386 169 123
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 32 487 36 770 38 364 34 576
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 134 660 150 054 152 217 150 770
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 766 -81 396 31 770 31 126
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 656 -61 058 19 953 23 401
Amortyzacja (tys. zł) 11 427 11 005 10 742 10 613
Aktywa (tys. zł) 21 003 704 20 829 489 20 374 354 19 908 499
Kapitał własny (tys. zł)* 1 852 637 1 781 889 1 812 593 1 842 989
Liczba akcji (tys. szt.) 62 873,245 62 873,245 62 873,245 62 873,245
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,466 28,341 28,829 29,313
Zysk na akcję (zł) 0,201 -0,971 0,317 0,372
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej