6,3700 zł
-0,62% -0,0400 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 280 185 279 803
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 9 111 2 474
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 6 431 -105
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 4 737 -333
Amortyzacja (tys.) 0 0 872 844
EBITDA (tys.) 0 0 9 983 3 318
Aktywa (tys.) 363 402 435 571 477 344 461 995
Kapitał własny (tys.)* 58 038 91 501 95 613 96 239
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,243 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,974 4,689 4,900 4,932
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej