175,0000 zł
1,04% 1,8000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 304 000 1 277 300 1 279 000 1 267 600
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 448 600 506 400 547 900 531 700
Wynik na działalności bankowej (tys.) 1 511 200 1 545 600 1 608 900 1 593 300
Zysk (strata) brutto (tys.) 440 100 618 100 476 500 526 200
Zysk (strata) netto (tys.)* 316 200 440 200 313 900 385 600
Amortyzacja (tys.) 72 100 72 200 78 400 71 400
Aktywa (tys.) 180 639 300 184 859 500 186 595 700 194 821 300
Kapitał własny (tys.)* 18 235 500 18 595 800 18 618 300 17 560 300
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł)
Zysk na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej