175,0000 zł
1,04% 1,8000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 614 967 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 139 095 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys.) 439 073 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 99 243 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 67 149 0 0
Amortyzacja (tys.) 125 875 0 0
Aktywa (tys.) 27 572 467 10 998 079 12 581 493
Kapitał własny (tys.)* 2 682 749 1 353 714 1 419 506
Liczba akcji (tys. szt.) 13 010,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,161
Zysk na akcję (zł) 206,207
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej