175,0000 zł
1,04% 1,8000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 314 100 1 367 500 1 358 400 1 386 600
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 443 800 432 800 450 700 460 600
Wynik na działalności bankowej (tys.) 1 447 500 1 483 900 1 480 500 1 557 900
Zysk (strata) brutto (tys.) 625 800 576 000 618 000 377 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 469 100 414 800 450 300 267 300
Amortyzacja (tys.) 67 800 67 300 70 400 71 500
Aktywa (tys.) 150 909 100 156 013 800 158 610 700 171 241 600
Kapitał własny (tys.)* 14 219 800 15 262 700 15 223 300 17 341 000
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł)
Zysk na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej