175,0000 zł
1,04% 1,8000 zł
ING Bank Śląski SA (ING)

Wyniki finansowe - INGBSK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 150 200 1 194 700 1 230 800 1 263 100
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 418 200 395 300 372 600 399 600
Wynik na działalności bankowej (tys.) 1 304 200 1 304 100 1 355 400 1 384 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 490 400 500 100 595 700 438 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 372 700 378 300 452 200 324 500
Amortyzacja (tys.) 44 800 45 700 59 300 71 300
Aktywa (tys.) 130 758 600 134 384 300 141 812 900 145 717 400
Kapitał własny (tys.)* 11 889 500 12 147 800 13 321 600 13 413 300
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł)
Zysk na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej