0,2270 zł
6,07% 0,0130 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 598 342 334 586
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 95 -38 122 115
Zysk (strata) brutto (tys.) -72 -143 16 -17
Zysk (strata) netto (tys.)* -72 -143 16 -17
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 95 -38 122 115
Aktywa (tys.) 19 468 19 559 18 685 19 163
Kapitał własny (tys.)* 1 315 1 543 1 252 1 170
Liczba akcji (tys. szt.) 19 373,333 19 373,333 19 373,333 19 373,333
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,007 0,001 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,068 0,080 0,065 0,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej