0,2270 zł
6,07% 0,0130 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 305 397 576
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 136 181 255
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 118 164 232
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 105 130 188
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 136 181 255
Aktywa (tys.) 13 868 14 797 26 606 26 041
Kapitał własny (tys.)* 787 892 1 023 1 211
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,011 0,013 0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,079 0,089 0,102 0,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej