0,2270 zł
6,07% 0,0130 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 648 812 461 629
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -20 340 -254 -243
Zysk (strata) brutto (tys.) -126 231 -411 -346
Zysk (strata) netto (tys.)* -126 190 -447 -268
Amortyzacja (tys.) 14 14 8 8
EBITDA (tys.) -6 354 -246 -235
Aktywa (tys.) 27 868 26 772 23 757 20 659
Kapitał własny (tys.)* 1 237 1 444 980 1 434
Liczba akcji (tys. szt.) 11 073,333 11 326,490 11 326,490 11 326,490
Zysk na akcję (zł) -0,011 0,017 -0,039 -0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,112 0,128 0,086 0,127
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej