0,2270 zł
6,07% 0,0130 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -34 723 622 583
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -638 -179 -204 -178
Zysk (strata) brutto (tys.) -770 -277 -310 -282
Zysk (strata) netto (tys.)* -424 -216 -445 -257
Amortyzacja (tys.) 16 16 16 14
EBITDA (tys.) -622 -163 -188 -164
Aktywa (tys.) 27 730 28 392 28 565 28 021
Kapitał własny (tys.)* 2 106 2 554 1 445 1 216
Liczba akcji (tys. szt.) 11 073,333 11 073,333 11 073,333 11 073,333
Zysk na akcję (zł) -0,038 -0,019 -0,040 -0,023
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,190 0,231 0,131 0,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej