0,2270 zł
6,07% 0,0130 zł
BVT S.A. (BVT)

Wyniki finansowe - BVT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 282 1 091 777 1 082
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 733 141 -157 142
Zysk (strata) brutto (tys.) 583 6 -216 54
Zysk (strata) netto (tys.)* 538 5 -215 4
Amortyzacja (tys.) 16 16 16 16
EBITDA (tys.) 749 157 -141 158
Aktywa (tys.) 28 919 27 768 28 462 28 514
Kapitał własny (tys.)* 3 513 3 518 3 303 3 308
Liczba akcji (tys. szt.) 11 073,333 11 073,333 11 073,333 11 073,333
Zysk na akcję (zł) 0,049 0,000 -0,019 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,317 0,318 0,298 0,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej