245,6000 zł
1,24% 3,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 504 706 1 533 008 1 842 115 2 454 816
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 720 477 758 226 776 395 794 243
Wynik na działalności bankowej (tys.) 2 208 456 2 180 424 2 449 502 2 949 595
Zysk (strata) brutto (tys.) 430 884 817 488 447 930 1 426 064
Zysk (strata) netto (tys.)* 222 544 543 829 193 558 959 532
Amortyzacja (tys.) 143 758 144 256 143 029 132 556
Aktywa (tys.) 231 378 541 233 653 251 244 876 340 245 938 512
Kapitał własny (tys.)* 27 284 247 27 278 905 25 531 680 25 276 736
Liczba akcji (tys. szt.) 102 189,314 102 189,314 102 189,314 102 189,314
Wartość księgowa na akcję (zł) 266,997 266,945 249,847 247,352
Zysk na akcję (zł) 2,178 5,322 1,894 9,390
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej