248,0000 zł
3,33% 8,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 748 376 1 538 368 1 529 697 1 482 078
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 603 635 668 754 704 582 717 493
Wynik na działalności bankowej (tys.) 2 056 256 2 093 660 2 113 748 2 086 906
Zysk (strata) brutto (tys.) 504 920 729 427 261 596 361 526
Zysk (strata) netto (tys.)* 304 853 479 834 81 546 151 753
Amortyzacja (tys.) 146 710 146 233 148 350 147 927
Aktywa (tys.) 221 609 230 222 833 964 229 311 309 238 243 006
Kapitał własny (tys.)* 26 317 842 26 826 490 26 994 750 27 384 381
Liczba akcji (tys. szt.) 102 088,305 102 189,314 102 189,314 102 189,314
Wartość księgowa na akcję (zł) 257,795 262,518 264,164 267,977
Zysk na akcję (zł) 2,986 4,696 0,798 1,485
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej