245,6000 zł
1,24% 3,0000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 481 527 0 0 758 396
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 137 655 0 0 117 378
Wynik na działalności bankowej (tys.) 418 295 0 0 387 543
Zysk (strata) brutto (tys.) 88 665 0 0 69 665
Zysk (strata) netto (tys.)* 72 500 0 0 38 789
Amortyzacja (tys.) 125 875 0 0 38 388
Aktywa (tys.) 27 611 833 22 073 807 22 747 976 24 696 764
Kapitał własny (tys.)* 2 407 597 1 838 750 2 052 307 2 089 358
Liczba akcji (tys. szt.) 72 960,284 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,994
Zysk na akcję (zł) 32,999
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej