247,2000 zł
2,32% 5,6000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 2 166 156 2 097 532 2 050 090 1 748 376
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 662 229 694 952 661 836 603 635
Wynik na działalności bankowej (tys.) 2 352 670 2 310 741 2 207 695 2 056 256
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 006 936 756 556 384 954 504 920
Zysk (strata) netto (tys.)* 695 841 507 034 170 934 304 853
Amortyzacja (tys.) 157 547 160 829 152 302 146 710
Aktywa (tys.) 204 072 985 209 476 166 215 899 523 221 609 230
Kapitał własny (tys.)* 24 937 399 25 431 987 25 635 076 26 317 842
Liczba akcji (tys. szt.) 102 088,305 102 088,305 102 088,305 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 244,273 249,118 251,107 257,795
Zysk na akcję (zł) 6,816 4,967 1,674 2,986
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej