233,0000 zł
-3,08% -7,4000 zł
Santander Bank Polska SA (SPL)

Wyniki finansowe - SANPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 1 736 743 1 805 709 1 982 843 2 081 699
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 649 627 608 742 664 230 629 803
Wynik na działalności bankowej (tys.) 2 110 439 2 029 122 2 034 812 2 210 196
Zysk (strata) brutto (tys.) 915 590 786 343 1 006 994 604 190
Zysk (strata) netto (tys.)* 651 285 505 929 765 241 339 007
Amortyzacja (tys.) 79 866 82 093 88 975 152 581
Aktywa (tys.) 168 517 212 177 399 883 206 656 303 208 266 363
Kapitał własny (tys.)* 22 577 440 23 057 026 25 030 517 25 464 252
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 99 333,481 102 088,305 102 088,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 232,117 245,185 249,434
Zysk na akcję (zł) 5,093 7,496 3,321
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej