pb.pl
11,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 155 968 133 427 91 658 88 723
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 911 12 004 -5 416 281
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 607 6 561 -25 123 -1 970
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 499 5 463 -17 362 -4 151
Amortyzacja (tys. zł) 7 903 8 024 8 023 7 705
EBITDA (tys. zł) 17 814 20 028 2 607 7 986
Aktywa (tys. zł) 365 608 357 388 344 483 311 472
Kapitał własny (tys. zł)* 97 037 102 542 86 341 81 607
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,908 0,902 -2,868 -0,686
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,027 16,936 14,261 13,479
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej