19,5000 zł
-2,50% -0,5000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 102 907 130 243 120 495 97 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 536 16 054 15 853 -610
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 692 16 312 13 889 -11 553
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 610 12 241 11 946 -8 596
Amortyzacja (tys.) 5 252 4 212 4 307 5 437
EBITDA (tys.) 16 788 20 266 20 160 4 827
Aktywa (tys.) 258 855 274 008 268 726 275 240
Kapitał własny (tys.)* 67 576 79 240 79 085 73 421
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 1,752 2,022 1,973 -1,420
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,161 13,088 13,062 12,127
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej