19,7500 zł
1,28% 0,2500 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2011 IV Q 2011 II Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 71 607 86 614 88 510 86 129
Kapitał własny (tys.)* 24 979 22 643 22 010 26 234
Liczba akcji (tys. szt.) 5 054,544 5 054,544 5 054,544 5 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,942 4,480 4,355 5,190
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej