19,5000 zł
-2,50% -0,5000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 88 722 121 314 103 975 90 602
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 281 13 987 -11 969 847
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 970 -4 598 -13 778 -1 078
Zysk (strata) netto (tys.)* -4 151 -3 272 -12 000 -3 056
Amortyzacja (tys.) 7 705 6 538 6 626 6 247
EBITDA (tys.) 7 986 20 525 -5 343 7 094
Aktywa (tys.) 311 472 286 436 259 739 260 507
Kapitał własny (tys.)* 81 607 79 852 60 866 56 703
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) -0,686 -0,540 -1,982 -0,505
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,479 13,189 10,053 9,365
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej