pb.pl
12,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 583 67 880 107 986 116 740
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 956 11 923 -3 784 6 172
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 684 11 662 -4 839 6 633
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 362 9 265 -3 748 5 437
Amortyzacja (tys. zł) 1 164 1 253 6 398 7 615
EBITDA (tys. zł) 8 120 13 176 2 614 13 787
Aktywa (tys. zł) 164 093 187 583 344 993 363 160
Kapitał własny (tys. zł)* 85 599 94 891 91 222 91 712
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,886 1,530 -0,619 0,898
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,138 15,673 15,067 15,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej