pb.pl
12,4000 zł
-0,40% -0,0500 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 66 207 61 988 57 063 54 745
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 552 10 181 2 328 7 801
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 021 7 326 1 098 9 754
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 052 5 989 782 7 989
Amortyzacja (tys. zł) 972 1 076 1 147 1 179
EBITDA (tys. zł) 6 524 11 257 3 475 8 980
Aktywa (tys. zł) 149 131 153 203 149 843 160 158
Kapitał własny (tys. zł)* 71 951 77 853 78 278 80 303
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,669 0,989 0,129 1,320
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,884 12,859 12,929 13,263
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej