pb.pl
11,8000 zł
-1,67% -0,2000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 692 52 201 50 471 50 626
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 877 6 084 2 635 6 522
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 042 7 411 1 262 2 390
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 581 6 186 1 007 1 940
Amortyzacja (tys. zł) 864 985 1 018 1 050
EBITDA (tys. zł) 4 741 7 069 3 653 7 572
Aktywa (tys. zł) 135 043 133 672 134 893 144 348
Kapitał własny (tys. zł)* 66 761 73 008 73 073 67 820
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,426 1,022 0,166 0,320
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,027 12,058 12,069 11,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej