19,0000 zł
-2,56% -0,5000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 745 71 583 67 880 107 986
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 801 6 956 11 923 -3 784
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 754 6 684 11 662 -4 839
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 989 5 362 9 265 -3 748
Amortyzacja (tys.) 1 179 1 164 1 253 6 398
EBITDA (tys.) 8 980 8 120 13 176 2 614
Aktywa (tys.) 160 158 164 093 187 583 344 993
Kapitał własny (tys.)* 80 303 85 599 94 891 91 222
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 1,320 0,886 1,530 -0,619
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,263 14,138 15,673 15,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej