pb.pl
12,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 II Q 2012 IV Q 2012 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 86 614 88 510 86 129 84 454
Kapitał własny (tys. zł)* 22 643 22 010 26 234 25 314
Liczba akcji (tys. szt.) 5 054,544 5 054,544 5 054,544 5 054,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,480 4,355 5,190 5,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej