76,4000 zł
0,26% 0,2000 zł
Cloud Technologies SA (CLD)

Wyniki finansowe - CLOUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 16 342 13 938 14 509 13 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 382 3 095 3 415 2 320
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 553 2 891 1 140 3 204
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 477 2 417 1 442 3 173
Amortyzacja (tys.) 2 278 2 640 3 220 3 182
EBITDA (tys.) 7 660 5 735 6 635 5 502
Aktywa (tys.) 122 228 110 343 104 413 104 729
Kapitał własny (tys.)* 91 210 85 039 82 090 86 250
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,495 0,483 0,288 0,635
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,242 17,008 16,418 17,250
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej