pb.pl
59,8000 zł
-3,24% -2,0000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 814 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 451 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 767 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 021 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0 0
EBITDA (tys. zł) 6 029 0 0
Aktywa (tys. zł) 73 278 0 64 517
Kapitał własny (tys. zł)* 31 242 0 27 834
Liczba akcji (tys. szt.) 1 760,285 1 760,285
Zysk na akcję (zł) 1,716 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,748 15,812
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej