pb.pl
59,6000 zł
-0,33% -0,2000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 153 013 246 649 120 326 147 133
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 237 5 271 5 995 15 852
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 864 -2 612 2 546 12 299
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 489 -717 485 2 086
Amortyzacja (tys. zł) 6 832 7 022 8 459 9 532
EBITDA (tys. zł) 17 069 12 293 14 454 25 384
Aktywa (tys. zł) 879 810 934 943 863 777 906 779
Kapitał własny (tys. zł)* 477 949 477 682 478 548 480 383
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) 0,590 -0,121 0,082 0,352
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,759 80,714 80,861 81,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej