pb.pl
60,6000 zł
1,68% 1,0000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 105 872 183 822 119 846 158 411
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 943 5 008 5 486 21 374
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 -573 2 445 18 984
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -388 -1 942 1 193 52 863
Amortyzacja (tys. zł) 7 113 7 325 7 561 8 025
EBITDA (tys. zł) 8 056 12 333 13 047 29 399
Aktywa (tys. zł) 782 380 846 653 830 334 847 895
Kapitał własny (tys. zł)* 423 682 420 743 421 017 475 002
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) -0,066 -0,328 0,202 8,932
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,590 71,093 71,140 80,261
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej