pb.pl
60,4000 zł
1,00% 0,6000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe - COMP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 817 223 001 136 013 115 346
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 16 746 6 168 10 731
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 595 8 167 2 201 5 876
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 937 -1 009 134 2 368
Amortyzacja (tys. zł) 5 485 6 101 6 236 6 434
EBITDA (tys. zł) 5 515 22 847 12 404 17 165
Aktywa (tys. zł) 771 378 820 267 811 172 784 192
Kapitał własny (tys. zł)* 423 052 422 909 422 200 424 152
Liczba akcji (tys. szt.) 5 918,188 5 918,188 5 918,188 5 918,188
Zysk na akcję (zł) -0,665 -0,170 0,023 0,400
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,483 71,459 71,339 71,669
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej