22,3000 zł
-0,45% -0,1000 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 54 378 51 314 54 173 51 731
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 203 6 174 6 501 4 553
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 213 6 194 6 473 3 128
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 021 11 179 5 381 4 385
Amortyzacja (tys.) 2 656 2 639 2 705 2 756
EBITDA (tys.) 10 859 8 813 9 206 7 309
Aktywa (tys.) 289 886 287 931 292 571 282 526
Kapitał własny (tys.)* 147 724 158 915 164 900 169 211
Liczba akcji (tys. szt.) 22 759,947 22 759,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 0,265 0,491 0,236 0,193
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,491 6,982 7,245 7,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej