21,7000 zł
-2,69% -0,6000 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 52 489 50 563 49 767 51 233
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 23 162 8 152 8 237 9 616
Zysk (strata) brutto (tys.) 29 512 7 091 7 052 8 664
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 062 6 021 5 561 8 919
Amortyzacja (tys.) 3 478 2 740 2 796 2 808
EBITDA (tys.) 26 640 10 892 11 033 12 424
Aktywa (tys.) 296 393 277 249 273 736 279 087
Kapitał własny (tys.)* 120 551 126 604 132 831 141 642
Liczba akcji (tys. szt.) 22 759,947 22 759,947 22 759,947 22 759,947
Zysk na akcję (zł) 1,145 0,265 0,244 0,392
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,297 5,563 5,836 6,223
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej