pb.pl
7,6400 zł
0,79% 0,0600 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 110 484 192 836 149 632 222 863
Kapitał własny (tys. zł)* 66 388 71 548 73 362 89 276
Liczba akcji (tys. szt.) 6 734,613 6 734,613 6 734,613 6 734,613
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,858 10,624 10,893 13,256
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej