21,7000 zł
-2,69% -0,6000 zł
Sygnity SA (SGN)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SYGNITY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 227 582 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 18 914 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 907 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 343 0
Amortyzacja (tys.) 2 013 0
EBITDA (tys.) 20 927 0
Aktywa (tys.) 484 668 110 484
Kapitał własny (tys.)* 198 618 66 388
Liczba akcji (tys. szt.) 6 864,650 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,341
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,933
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej